Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Wazzhappening by Jaeleigh Do. Door te bestellen geeft u, de klant, aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan.  


Prijzen

Alle genoemde prijzen op de website www.wazzhappening.nl van Wazzhappening by Jaeleigh Do zijn vaste prijzen. Hierover kan niet worden onderhandeld. De prijzen worden vermeld in Euro's (€), inclusief BTW-H (21%). Verzendkosten (zie Algemene Voorwaarden, verzending) zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Wazzhappening by Jaeleigh Do kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen géén rechten worden ontleend.


Op voorraad

Indien niet anders aangegeven op de website www.wazzhappening.nl kunt u er van uit gaan dat het door u bestelde artikel ook inderdaad voorradig is. In andere gevallen kunt u het getoonde artikel al wel bestellen, maar zal duidelijk zijn aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met een levertijd. Indien er onduidelijkheden zijn wordt er contact gezocht om eventuele levertijd af te spreken. Indien er al is betaald en geen mogelijkheid bestaat om een levertijd overeen te komen wordt het betaalde bedrag binnen 7 dagen terug overgemaakt.  


Bestelling en totstandkoming overeenkomst

U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina's. U dient volledig en op waarheid berust, het gehele bestelformulier in te vullen en onze algemene voorwaarden te accepteren. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Wazzhappening by Jaeleigh Do. Wazzhappening by Jaeleigh Do is gerechtigd om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling meegedeeld.  


Annulering van een bestelling

Een bestelling kan binnen 8 dagen na bevestiging geannuleerd worden zonder opgaaf van reden. Hierna is de koop gesloten en wordt betaling verwacht. Indien er vooraf is betaald wordt er betaalde bedrag binnen 7 dagen terug overgemaakt. Graag ontvangen wij bericht per e-mail (info@wazzhappening.com) als u afziet van de koop.


Betaling

Bij een bestelling dient u altijd, binnen 7 dagen, vooruit te betalen door middel van een bank- of giro (iDeal) overschrijving (50.97.97.024) t.n.v. Wazzhappening by Jaeleigh Do te Tegelen). Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd en/of geproduceerd. Na deze periode komt de reservering automatisch te vervallen.


Levering

Als de betaling binnen is, worden de artikelen zo snel mogelijk  verzonden. Er wordt hiervan een bevestiging verstuurd per email. Wazzhappening by Jaeleigh Do draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Wazzhappening by Jaeleigh Do behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijden van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dit geval binnen 7 dagen door ons worden teruggestort.


Verzending

Artikelen worden verzonden via PostNL als de betaling ontvangen is. Wazzhappening by Jaeleigh Do is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL . Voor alle bestellingen met een leveradres buiten Nederland berekenen wij verzendkosten gebaseerd op de PostNL tarieven zoals weergegeven op www.postnl.nl Wazzhappening by Jaeleigh Do is niet aansprakelijk voor extra verzendkosten die voortvloeien uit een foutief ingevoerd verzendadres.


Retourzending

Artikelen kunnen retour gezonden worden binnen 7 dagen na ontvangst. Graag ontvangen wij hierover binnen 3 dagen na ontvangst van de zending een bericht per e-mail (info@wazzhappening.com). Vermeld hierbij het bestelnummer (te vinden op de orderbevestiging die per e-mail is ontvangen). Artikelen worden retour genomen als ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat en in dezelfde onbeschadigde verpakking. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd en/of geruild.  

Het door u reeds betaalde bedrag zal bij creditering, binnen 7 dagen na accorderen door Wazzhappening by Jaeleigh Do gerestitueerd worden. Artikelen die op bestelling zijn ingekocht en afgeprijsde artikelen kunnen niet retour genomen of geruild worden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van Wazzhappening by Jaeleigh Do zal Wazzhappening by Jaeleigh Do de kosten dragen voor retourzending. Klant dient de retourzending voldoende te frankeren. De portokosten worden in de laatst genoemde situatie achteraf aan de klant terugbetaald.


Garantie en klachtenafhandeling

Wazzhappening by Jaeleigh Do garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed. Wazzhappening by Jaeleigh Do streeft naar tevreden klanten. U bent verplicht te controleren of de u bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, dan dient u dit binnen 7 dagen na ontvangst te melden per e-mail (info@wazzhappening.com) aan Wazzhappening by Jaeleigh Do onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. In het geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan kunt u het artikel omruilen voor een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag gerestitueerd krijgen. Wazzhappening by Jaeleigh Do neemt in dit geval de verzendkosten voor haar rekening.


Auteursrechten / copyright

 Auteursrecht ontstaat automatisch door de creatieve daad, en is van kracht tot 70 jaar
na het overlijden van de maker. Er is geen formele eis; zoals registratie, depot, aanvraag
of zelfs het plaatsen van een copyright teken nodig om aanspraak te kunnen maken op
deze bescherming. In het bijzonder geldt, dat een werk niet af hoeft te zijn voor het
beschermd is, elke kladversie is ook al beschermd zolang er de creatieve hand van de
maker in te herkennen is. Op al het werk dat wordt vervaardigd door Wazzhappening by Jaeleigh Do is het
auteursrecht van toepassing. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Wazzhappening by Jaeleigh Do uitingen van haar voor commerciële en/of niet
commerciële doeleinden te gebruiken. Teksten, afbeeldingen, plaatjes en achtergronden die behoren tot
Wazzhappening by Jaeleigh Do (www.wazzhappening.com/www.wazzhappening.nl) vallen onder het auteursrecht (zie bovenstaand). Inbreuk op het auteursrecht is strafbaar en er zal dan ook direct actie ondernomen
worden als dit wordt opgemerkt.  


Modelbescherming

Voor alle producten die worden ontworpen en vervaardigd door Wazzhappening by Jaeleigh Do geldt de
modelbescherming. Het namaken en/of kopiëren zijn dan ook niet toegestaan en strafbaar.
Er zal dan ook actie worden ondernomen als die wordt opgemerkt.

Deze Algemene Voorwaarden van Wazzhappening by Jaeleigh Do te Tegelen zijn opgesteld per 12 november 2009.
(Laatst aangepast 1-1-2013)